Nitta Gelatin Inc, Japan và Myria - Kotobuki JaPan

Vai trò của Collagen đối với vẻ đẹp làn da

VAI TRÒ CỦA COLLAGEN ĐỐI VỚI VẺ ĐẸP LÀN DA

VAI TRÒ CỦA COLLAGEN ĐỐI VỚI VẺ ĐẸP LÀN DA

17 March 2017 vào lúc 12:00:00

- Collagen chiếm 70% cấu trúc của da, phân bổ đều ở lớp hạ bì của da dưới dạng các bó sợi nén chặt. Đảm nhận việc tạo ra sự đàn hồi. -  Collagen cùng với elastin (sợi đàn hồi) đóng vai trò then chốt, tạo liên kết chéo và giữ chặt lớp hạ bì và biểu bì để tạo nên cấu trúc...

Xem chi tiết »