Nitta Gelatin Inc, Japan và Myria - Kotobuki JaPan

Các cách bổ sung Collagen

CÁC CÁCH BỔ SUNG COLLAGEN

CÁC CÁCH BỔ SUNG COLLAGEN

17 March 2017 vào lúc 12:00:00

Càng lớn tuổi, sự thoái hóa của cấu trúc Collagen càng tăng cộng thêm sự tổng hợp Collagen trong cơ thể giảm dần, mà Collagen không có hoặc có rất ít trong thức ăn hằng ngày, hơn nữa Collagen trong tự nhiên có trọng lượng phân tử lớn - rất khó hấp thu, không đủ để bù đắp lượng collagen ngày...

Xem chi tiết »