Nitta Gelatin Inc, Japan và Myria - Kotobuki JaPan

NITTA GELATIN INC NHẬT BẢN

NITA GELATIN INC NHẬT BẢN

NITA GELATIN INC NHẬT BẢN

17 March 2017 vào lúc 12:00:00

Hiện có các nhà máy sản xuất nguyên liệu và thành phẩm ở Osaka và Nara, các nhà máy đều hoạt động với dây chuyền và kỹ thuật tự động rất hiện đại. Đạt tiêu chuẩn ISO 9002(1994), ISO 14001(1999), ISO 9001(2000). Phòng nghiên cứu hiện đại, chuyên nghiên cứu sâu về các sản phẩm và...

Xem chi tiết »