Nitta Gelatin Inc, Japan và Myria - Kotobuki JaPan

NITTA GELATIN TOÀN CẦU

NITTA GELATIN TOÀN CẦU

NITTA GELATIN TOÀN CẦU

03 April 2017 vào lúc 12:00:00

Với những kinh nghiệm và kỹ thuật hiện đại sản xuất ra nguyên liệu và sản phẩm chất lượng cao. Nitta Gelatin Inc.- Japan rất tự hào có mặt và hoạt động toàn cầu.

Xem chi tiết »